Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Stopzetten van het budget

Of je nu gebruik maakt van je budget als voucher of als cash budget, een stopzetting moet je altijd onmiddellijk doorgeven aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

In het geval van een cash budget zal je een laatste kostenstaat moeten opmaken waarin je alle kosten vermeldt voor zorg en ondersteuning met inbegrip van de wettelijk verplichte opzegvergoedingen die nog niet werden meegedeeld aan het VAPH. Na ontvangst van de laatste kostenstaat maakt het VAPH de eindafrekening van het gebruik van het budget als cashbudget. 

Als je zou stoppen met het gebruik van je budget als een cashbudget dan moet je het terugvorderbare voorschot terugbetalen aan het VAPH.

Bij overlijden van de persoon met een handicap kunnen de erfgenamen  een kostenstaat overmaken aan het VAPH met vermelding van alle kosten voor zorg en ondersteuning tot op de datum van het overlijden van de persoon met een handicap die nog niet werden meegedeeld aan het agentschap met inbegrip van verbrekingsvergoedingen en kosten die verband houden met het afsluiten van het administratief dossier.

Bij overlijden van de persoon met een handicap, kan maximaal een vierde van het bedrag dat de budgethouder wou gebruiken als een cashbudget worden besteed aan verbrekingsvergoedingen. Als aan de hand van kostenstaten bewezen wordt dat dat bedrag niet volstaat, kan het agentschap maximaal een vierde van  het  bedrag  dat de budgethouder wou gebruiken als een cashbudget extra toekennen om de verbrekingsvergoedingen te betalen.

 

Terug naar Richtlijnen PVB