Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Gebruik van het budget als voucher

Als je als budgethouder jouw budget geheel of gedeeltelijk wil gebruiken als een voucher  bij een vergunde zorgaanbieder moet je dat aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) meedelen. Dit doe je door de overeenkomst aan het VAPH te bezorgen. Als de afspraken vastgelegd door deze overeenkomst mogelijk zijn in het kader van jouw budget zal het VAPH deze overeenkomst aanvaarden en het nodige deel van jouw budget als voucher vastleggen.

De budgethouder kan het budget of het gedeelte van het budget dat hij wil gebruiken als een voucher besteden aan volgende ondersteuning
1. zorg en ondersteuning die wordt geboden door een zorgaanbieder die vergund is door het agentschap (= voorziening);
2. meer hoogdrempelige  individuele bijstand verleend door een bijstandsorganisatie (= PVB-coaching)


Terug naar Richtlijnen PVB