Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Gebruik van het budget als cash

Als je als budgethouder je gehele budget of een deel van je budget wil gebruiken als een cashbudget moet je dat aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) meedelen.  Als de afspraken vastgelegd door deze overeenkomst mogelijk zijn in het kader van jouw budget zal het VAPH deze overeenkomst aanvaarden en het nodige deel van jouw budget als cash vastleggen.

Het cashbudget kan besteed worden aan zorg en ondersteuning op basis van een overeenkomst die afgesloten wordt door de budgethouder:
1. een overeenkomst  met een zorgaanbieder die vergund is door het agentschap.

2. een van de volgende overeenkomsten waarbij wordt voorzien in het verlenen van zorg en ondersteuning in een een-op-een-relatie met de persoon met een handicap of aan verschillende personen met een handicap die op hetzelfde adres wonen en tot hetzelfde gezin behoren:
a) een arbeidsovereenkomst via sociaal secretariaat
b) een overeenkomst met een interim-kantoor
c) een overeenkomst met een erkende dienstencheque-onderneming
d) een inschrijving bij een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) met het oog op het gebruik van PWA-cheques;
e) een overeenkomst met een natuurlijke persoon of een rechtspersoon over het vervoer van de budgethouder;
f) een overeenkomst met een organisatie die vrijwilligers ter beschikking stelt
g) een overeenkomst over hoogdrempelige individuele bijstand met een bijstandsorganisatie;
h) een overeenkomst met een natuurlijke persoon of een rechtspersoon over het verlenen van individuele ondersteuningsfuncties (praktische hulp, psychosociale begeleiding, globale individuele ondersteuning en/of oproepbare permanentie)
i) een overeenkomst met een familielid dat tot de tweede graad verwant is met de budgethouder of met een persoon die deel uitmaakt van het gezin van de budgethouder;
j) een overeenkomst met een organisatie of dienst die erkend of vergund is door een andere overheidsdienst van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het verlenen van zorg en ondersteuning en die zorg en ondersteuning (bijvoorbeeld diensten voor gezinshulp)
k) een overeenkomst met een jobstudent

3. een overeenkomst met een rechtspersoon die zorg en ondersteuning organiseert voor hoogstens vijftien personen met een handicap en waarbij minimaal de helft van de leden van de raad van bestuur en de meerderheid van de algemene vergadering familie tot de tweede graad zijn van de personen met een handicap die worden ondersteund.

4. een overeenkomst met een organisatie of dienst die erkend of vergund is door een andere overheidsdienst van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het verlenen van zorg en ondersteuning en die zorg en ondersteuning organiseert voor maximum vijftien personen met een handicap die deze ondersteuning vergoeden met PVB

 

Voor nieuwe PVB-budgethouders:
Eenmaal je een eerste overeenkomst aan het VAPH hebt bezorgd  zal je 3/12den van het jaarbudget gestort krijgen. Dit is je terugvorderbaar voorschot. Je ontvangt nieuw geld op de rekening nadat je via een kostenstaat onkosten hebt ingediend bij het VAPH. Het VAPH kan je maximum je toegekende PVB storten. 
De 3/12den blijft ten alle tijd op je rekening staan en moet je volledig terugstorten op het moment dat je PVB stopzet.
Je mag deze 3/12den dus niet zien als extra budget om te besteden aan assistentie.

Welke onkosten aanvaard worden lees je hier.

 

Terug naar Richtlijnen PVB