Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Besteding

Als budgethouder kan je jouw PVB besteden aan:

1. Zorg en ondersteuning die noodzakelijk is als gevolg van de handicap. Het kan hierbij gaan om een van de volgende vormen van ondersteuning

 

 • Globale ondersteuningsfuncties

  Er zijn twee globale ondersteuningsfuncties. Beide functies hebben gemeenschappelijk dat de persoon met een beperking begeleiding of hulp krijgt in groep. Dat wil zeggen dat één begeleider voor meerdere personen tegelijk beschikbaar is om ondersteuning te bieden.

  • Woonondersteuning
  Woonondersteuning heeft betrekking op psychosociale begeleiding of opvang die ‘s avonds, ‘s nachts en ‘s ochtends en in groep gegeven wordt aan personen met een handicap. Er is dus altijd iemand aanwezig die onmiddellijk kan helpen of tussenkomen als dat nodig is. Er zal niet constant praktische hulp gegeven worden bij het uitvoeren van een bepaalde handeling. Maar wanneer het nodig is, wordt er natuurlijk wel praktische hulp geboden aan een persoon.
  • Dagondersteuning
  Bij dagondersteuning gaat het voornamelijk over psychosociale begeleiding of opvang gedurende de dag die hoofdzakelijk gebeurt in groep.
  Er zal niet constant praktische hulp gegeven worden bij het uitvoeren van een bepaalde handeling. Maar wanneer het nodig is, wordt er natuurlijk wel praktische hulp geboden aan een persoon.
  Voorbeelden: atelierwerking; activiteiten in dagcentrum; uitstappen in groep; begeleiding in groep, zorgboerderij.

 • Individuele ondersteuningsfuncties

  Er zijn vier individuele ondersteuningsfuncties. Deze functies hebben gemeenschappelijk dat de hulp of begeleiding individueel gegeven wordt. Er is met andere woorden altijd een een-op-een-begeleiding.

  • Praktische hulp
  Ondersteuning bij ADL-activiteiten in een één op één relatie. . ADL staat voor Activiteiten Dagelijks Leven.  Om praktische hulp te krijgen, moet er direct contact zijn tussen u en de persoon die u helpt.
  Bijvoorbeeld helpen met wassen, aankleden, eten, naar het toilet gaan, huishouden doen, individueel vervoer naar school, werk of vrijetijdsactiviteiten ...

  • Psychosociale begeleiding
  Bij individuele psychosociale begeleiding helpt een begeleider een persoon met een handicap om zijn leven te organiseren. De begeleider kan samen met de persoon  met een handicap en zijn haar sociale context (partner, ouder, kinderen)  nadenken en spreken over de organisatie van het huishouden, de organisatie van de administratie en financiën, het omgaan met de handicap ... De begeleiding beperkt zich tot inhoudelijke begeleiding. Er wordt geen praktische hulp geboden.
  De begeleiding gebeurt via een een-op-een-relatie tussen de persoon met een handicap en de begeleider. De begeleider geeft niet tegelijkertijd begeleiding aan meerdere personen met een handicap.

  • Globale individuele ondersteuning
  Globale individuele ondersteuning heeft betrekking op die vormen van ondersteuning waarbij er kenmerken aanwezig zijn van zowel psychosociale begeleiding als praktische hulp. De aard van ondersteuning kan verschillend zijn en door elkaar lopen: stimulatie, coaching, training, assistentie bij activiteiten …
   

 • Oproepbare permanentie
  Met je PVB kan je één-op-éénbegeleiding betalen die niet op voorhand gepland kan worden. De begeleider komt naar jou toe binnen de 30 minuten nadat je hen zelf hebt opgeroepen.

2. Meer hoogdrempelige individuele bijstand en het lidgeld aangerekend door een bijstandsorganisatie zoals Onafhankelijk Leven vzw

3. Beheerskosten: dit zijn kosten die erbij komen door het organiseren en beheren van een cashbudget zoals kantoorkosten, bankkosten en intresten, arbeidsongevallenverzekering. De factuur van de PVB-coach is ook een beheerskost.

 

 

Het budget kan niet besteed worden aan volgende zaken

 1. de aankoop van hulpmiddelen of voor het financieren van aanpassingen;
 2. het financieren van medische en paramedische behandelingen, onderzoeken of therapieën die tot bevoegdheid van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering behoren, ongeacht het feit of ze daadwerkelijk worden terugbetaald; Uitgezonderd als deze worden uitgevoerd door  een vergunde zorgaanbieder en ze niet wordt terugbetaald door RIZIV.
 3. pedagogische en didactische begeleiding bij studies die overlapt met wat het gewoon onderwijs, het buitengewoon onderwijs of het geïntegreerd onderwijs aanbieden.
 4. De kosten voor zorg en ondersteuning die al door het agentschap, door de federale, communautaire, regionale of lokale overheden worden gesubsidieerd.  Dit om dubbele subsidiëring voor dezelfde ondersteuning te vermijden

 

Terug naar Richtlijnen PVB