Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

De rechtstreeks toegankelijke hulp of RTH

Deze vorm van ondersteuning is laagdrempelig en rechtstreeks toegankelijk. Je hebt geen goedkeuring van het VAPH nodig. Geen aanvraagprocedures en wachtlijsten, u neemt contact met de dienst en plant de ondersteuning. U krijgt daarvoor zelf geen budget, de voorziening wordt betaald door het VAPH. 

Voor wie?

RTH is er voor u als u voldoet aan deze vijf voorwaarden:
1.U hebt een (vermoeden) van handicap.
2.U bent jonger dan 65 jaar. Als u al erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH dan is deze voorwaarde niet van toepassing.
3.U woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor volwassenen is een wettelijke domicilie vereist, voor minderjarigen volstaat een feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
4.U hebt nog geen budget van het VAPH (Persoonlijke-Assistentiebudget of Persoonsgebonden Budget).
5.U krijgt nog geen ondersteuning via Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM), Multifunctionele Centra (MFC) of intensieve thuisbegeleiding.

 

Wat?

RTH bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. U kunt kiezen voor een van deze vormen of voor een combinatie.

U krijgt per kalenderjaar maximaal acht punten om te besteden. Die punten mag u verdelen over de verschillende RTH-vormen zoals u dat zelf wenst.

Voor elke RTH-vorm betaalt u een deel met uw eigen geld, en een deel met de punten die u van het VAPH kreeg.
Het VAPH maakte een tool waardoor je kan berekenen hoeveel punten je nog hebt.

U betaalt zelf ook een klein deel als u gebruik maakt van deze RTH.
Voor begeleiding betaalt u maximum 5,05 euro.
Voor dagopvang betaalt u maximum 9,60 euro.
Voor verblijf betaalt u maximum 24,14 euro.


Meer informatie?

Een folder die al deze informatie verzamelt vind je hier. 

Adressen van diensten en voorzieningen die RTH aanbieden, vind je hier.