Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Hoe vraag ik een PVB aan?

Vanaf april 2016 zullen alle nieuwe aanvragen voor ondersteuning via een nieuwe aanvraagprocedure verlopen.

Voor mensen die eerder al een procedure hebben doorlopen, komen er overgangsmaatregelen en hoeven geen nieuwe aanvraag voor PVB te doen.

In het filmpje hiernaast leggen we uit hoe je een PVB aanvraagt. Mensen die nu al een PAB hebben of gebruik maken van een voorziening moeten dit dus niet doen.

 

Hoe verloopt de nieuwe aanvraagprocedure?

Om een PVB aan te vragen bij het VAPH is het belangrijk om goed na te denken waarom je een PVB aanvraagt en nadenkt over je mogelijkheden, beperkingen, wensen en ondersteuning die je nu al krijgt. Dit noemt men een proces van vraagverheldering.
Dit proces hoef je niet alleen te doorlopen, er zijn verschillende manier om hier hulp bij te krijgen.
Je familie,vrienden, buren,… kennen je vaak goed en kunnen hierdoor ook helpen bij het opsommen van je sterktes, moeilijkheden, aanwezige ondersteuning.
Een vragenlijst die jou en hen ook kan helpen is te vinden op http://www.mijnondersteuningsplan.nl/  .

Ook de dienst maatschappelijk werk (DMW) van je mutualiteit of een gebruikersorganisatie kan je hier bij helpen.
Je kan ook terecht bij een Dienst Ondersteunings Plan (DOP) voor dit proces van vraagverheldering. Als uit de gesprekken met de DOP blijkt dat je nood hebt aan meer intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning, helpen ze jou verder bij de aanvraag van het PVB.

Meer informatie over de werking van de DOP kan je zien in volgend filmpje:
 

Stap 1: opmaak van een ondersteuningsplan PVB

Dit ondersteuningsplan PVB bestaat uit verschillende delen waarin wordt gevraagd naar:

- je persoonlijke gegevens en van je eventuele wettelijk vertegenwoordiger
- je huidige situatie: met wie woon je samen, wat kan je zelf, welke hulp krijg je al, waarom is de hulp die je krijgt niet voldoende en waarom is er andere hulp of ondersteuning nodig.
- je vraag naar ondersteuning aan het VAPH. Om deze vraag duidelijk te beantwoorden is een proces voor vraagverheldering belangrijk. Deze vraag moet zowel in eigen woorden als in termen van ondersteuningsfuncties beschreven worden. De globale ondersteuningsfuncties dag- en woonondersteuning druk je uit in dagen/nachten per week. De individuele ondersteuningsfuncties psychosociale begeleiding, praktische hulp en globale individuele ondersteuning in uren per week. Voor de ondersteuningsfunctie ‘oproepbare permanentie’ geef je enkel aan of je die nodig hebt of niet. Meer informatie over deze ondersteuningsfuncties vind je hier.
- informatie over de dringendheid van je vraag naar PVB

U mag dit ondersteuningsplan zelf opmaken, maar je kan ook hiervoor terecht bij verschillende instanties. U kunt beroep doen op een dienst ondersteuningsplan (DOP), een dienst maatschappelijk werk (DMW) van uw ziekenfonds, een gebruikersorganisatie ...

 

Dit ondersteuningsplan kan je zelf opmaken en vind je hier. Het moet aantonen dat je er goed over nagedacht hebt en er met andere mensen over gesproken hebt.
Het sjabloon ondersteuningsplan PVB is ook digitaal beschikbaar via mijnvaph.be. U kunt uw plan zelf of via een Dienst Ondersteuningsplan indienen via mijn.vaph.be . Dit kan aan de hand van je identiteitskaart en een kaartlezer.
Het VAPH maakte een handleiding voor de opmaak van het ondersteuningsplan PVB.


Het VAPH moet dit ondersteuningsplan goedkeuren. Tijdens het wachten op het antwoord van het VAPH, kan je verder met de aanvraag van je PVB.

Stap 2: opmaak van een multidisciplinair verslag (MDV)


De tweede stap in de aanvraag van het PVB is het laten opmaken van een multidisciplinair verslag door een multidisciplinair team (MDT) .
Dit verslag moet binnen de vijf maanden na de goedkeuring van het ondersteuningsplan (uit stap 1) ingediend zijn bij het VAPH.

In dit verslag beschrijft het MDT je handicap en ondersteuningsnoden. Mogelijks gebruikt het MDT het zorgzwaarte-instrument (ZZI) om je mogelijkheden en beperkingen op verschillende levensdomeinen in kaart te brengen.


Op basis van dit MDV stelt het MDT een PVB-budgetcategorie voor. Daarnaast moeten ze ook een aantal vragen beantwoorden om zicht te krijgen op de dringendheid van nood aan ondersteuning.

Dit multidisciplinair verslag is heel belangrijk in functie van je toekomstige PVB.
Lees dit daarom zelf goed na en eventueel ook door anderen die je goed kennen.
Pas als je zelf tevreden bent over de inhoud, geef je de toestemming aan het MDT om dit door te sturen naar het VAPH.


Stap 3: beslissing door het VAPH


Het MDV wordt door twee commissies van het VAPH besproken:
1. Provinciale Evaluatiecommissie (PEC)
Zij beoordelen je erkenning als persoon met een handicap en je voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PVB. Is dit het geval, bespreken ze de budgetcategorie die het MDT heeft voorgesteld.

2. Regionale Prioriteitencommissie (RPC)
Zij bespreken de dringendheid van je vraag naar een PVB. Je komt in prioriteitengroep (PG) 1, 2 of 3 terecht. PG 1 zijn volgens het RPC de meest dringende aanvragen, PG 2 minder dringend in vergelijking met PG 1, PG 3 minder dringend in vergelijking met PG 2 en 1.
Deze prioriteitengroepen worden chronologisch opgemaakt volgens datum waarop het VAPH het ondersteuningsplan ontvangt.

Deze beslissingen ontvang je per post van het VAPH.
Het VAPH gaat ervanuit dat je akkoord gaat met de genomen beslissingen als je niet reageert op deze beslissing.


Wat als je niet akkoord gaat met (een deel van) de beslissing van het VAPH?

Indien je niet akkoord gaat, kan je een verzoekschrift tot heroverweging indienen. Dit moet uiterlijk 30 dagen na het ontvangen van de beslissing. Een andere commissie (de heroverwegingscommissie of HOC) zal je aanvraag opnieuw bespreken  en een advies overmaken aan het VAPH. Het VAPH brengt je dan opnieuw per post op de hoogte van een definitieve beslissing.

Wat als je niet akkoord gaat met deze definitieve beslissing na het advies van de HOC?

Dan kan je een beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van uw woonplaats. Hiervoor heb je drie maanden de tijd.
Als je niet akkoord gaat met de definitieve beslissing, dan kan je beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van uw woonplaats. Hiervoor heb je drie maanden de tijd na het ontvangen van de brief met de definitieve beslissing.

 

Waar kan ik ondertussen terecht?

De periode tussen de aanvraag en de effectieve toekenning van het PVB kan (te) lang zijn om deze periode geen ondersteuning te hebben.

Wij maakten een overzicht waar je ondertussen terecht kan of beroep op kan doen.