Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Algemeen

PVF staat voor Persoonsvolgende Financiering, dat is de algemene term die gebruikt wordt om aan te duiden op welke manier het VAPH personen met een handicap in de toekomst zal financieren.


Binnen het PVF heb je enerzijds het BasisOndersteuningsbudget (BOB) en Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) dat bedoelt is voor de groep van mensen die momenteel op een wachtlijst staan bij een door het VAPH erkende voorziening of een aanvraag hebben gedaan voor een PAB.


Anderzijds heb je het PVB waarin de persoon met een handicap een budget krijgt in de vorm van een cash budget, een voucher of een combinatie van deze twee.

Vanaf april 2016 zullen alle nieuwe aanvragen voor ondersteuning via een nieuwe aanvraagprocedure verlopen. Voor personen die eerder al een procedure hebben doorlopen, komen er overgangsmaatregelen.

Hoe verloopt de nieuwe aanvraagprocedure?

Je hebt twee documenten nodig:

  1. Ondersteuningsplan: dit is een vragenlijst waarin beschreven wordt welke ondersteuning nodig is en in welke situaties. Op basis hiervan kan bepaald worden in welke gevallen je ondersteuning nodig hebt. En waarvoor je dus een PVB zou kunnen krijgen. Dit plan kan je zelf opmaken of je kan je hierbij laten ondersteunen, bv. door een Dienst Ondersteuningsplan (DOP).
  2. Het verslag van het Multidisciplinair Team of MDT:
  • Een objectief beeld van jouw beperking en bijbehorende motiveringen.
  • Een indicatie van de budgetcategorie op basis van een objectivering van de ondersteuningsnood. En dit vertrekkende vanuit de vraag zoals geformuleerd in het ondersteuningsplan.
  • Informatie in functie van het beoordelen van de prioriteit.

Op basis van deze documenten zal dan een beslissing genomen worden.

Meerderjarigen en verlengde minderjaren met PAB schakelen vanaf 1 januari 2017 over naar het nieuwe systeem. Vanaf dan zal je een persoonsvolgend budget (PVB) krijgen in plaats van een persoonlijk-assistentiebudget (PAB). Met dit PVB zal je dan verder je persoonlijke assistent kunnen betalen.

Hoe de richtlijnen van dit nieuwe PVB zullen verschillen van de PAB richtlijnen lees je hier.

Minderjarigen met PAB schakelen voorlopig nog niet over naar het nieuwe systeem. Voor deze groep blijven de PAB-richtlijnen gelden in 2017.
Wanneer minderjarigen met PAB zullen overschakelen naar PVB is nog niet duidelijk.

Voor jou verandert er voorlopig niets. Je kan in de voorziening blijven. Op termijn  zal je doorstromen naar het nieuwe systeem, waarbij je een persoonsvolgend budget (PVB) krijgt. Dat hoeft voor je ondersteuning niets te veranderen, tenzij je dat zelf wil. Kies je ervoor je huidige situatie te behouden, dan betekent het enkel dat je nu zelf je budget in handen krijgt. Want de zorgaanbieder wordt niet langer gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Kies je dan voor een voucher, dan zal het VAPH de betalingen voor jou uitvoeren.

Maar je kan ook kiezen voor cash of een combinatie van cash en voucher. Wens je een verandering van je ondersteuning, dan kan je via een ondersteuningsplan bekijken welke ondersteuning het best overeenstemt met jouw ondersteuningsvraag. Je zal dan een herziening van je budget kunnen vragen.

Het basisondersteuningsbudget (BOB) en het persoonsvolgend budget (PVB) zullen nog steeds combineerbaar zijn met tegemoetkomingen van andere instanties zoals de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of het ziekenfonds.

Het is de bedoeling dat de eerste persoonsvolgende budgetten (PVB’s) vanaf september 2016 uitbetaald worden. Aanvankelijk zullen enkel personen die nieuw instromen een PVB krijgen (of ze nu van de wachtlijst komen of helemaal nieuw zijn), pas daarna zullen de gebruikers, die nu al ondersteuning ontvangen, overgeschakeld worden.

Hiervoor kan je terecht bij een Multidisciplinair Team (MDT) of bij een Dienst Ondersteuningsplan (DOP). Zij kunnen je verder helpen bij het indienen van een aanvraag.

Een Dienst Ondersteuningsplan helpt jou om in kaart te brengen hoe jij je toekomst ziet. Ze doen dit samen met jou en met de mensen die voor jou belangrijk zijn. Er wordt rekening gehouden met je vragen, wensen, mogelijkheden en bezorgdheden.

Het resultaat is een ondersteuningsplan waarin staat welke diensten of mensen jou kunnen helpen om je toekomstplannen en de nodige ondersteuning te realiseren.

Klik hier voor praktische informatie en contactgegevens

Er zijn een aantal voordelen verbonden aan het PVB ten opzichte van het oude systeem van PAB en financiering van voorzieningen:

  1. Als gebruiker zal je meer controle hebben over jouw ondersteuning. Of je nu ondersteund wordt door een voorziening of een assistent, door familie of professionelen, er zullen opties bijkomen.
  2. Diensten en voorzieningen zullen meer geneigd zijn flexibeler en meer klantgericht te werken. Ze zijn namelijk minder zeker dat hun klanten, de gebruikers, wel klant zullen blijven.

Achtergrond

Veel personen met een beperking willen vaak zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven. Om dat mogelijk te maken zijn er verschillende opties om de ondersteuning te organiseren. Dit wordt uitgebeeld door 5 cirkels. Daarin staat de persoon met een handicap centraal.

                   
Elke cirkel staat dan voor een partij die ondersteuning kan bieden.

Perspectief 2020 vertrekt vanuit een nieuwe visie op personen met een handicap. Het legt de basis voor een nieuw beleid voor personen met een handicap. Visie en beleid vertrekken vanuit het uitgangspunt dat zorg en ondersteuning voor personen met een handicap een gedeelde verantwoordelijkheid is. De concentrische cirkels visualiseren deze gedeelde verantwoordelijkheid: rond de persoon met een handicap zitten verschillende mogelijke ondersteuningsbronnen die elkaar aanvullen. Deze kunnen door elkaar en onafhankelijk van elkaar ingezet worden. Er zal daarbij gewerkt worden met ondersteuningsplannen. In een ondersteuningsplan wordt samen met de persoon bekeken welke cirkel ondersteuning kan bieden. Het is daarbij niet zo dat de binnenste cirkels eerst ‘uitgeput’ moeten worden alvorens je gebruik kan maken van een van de buitenste cirkels.

Cirkel 1                                    Zelfzorg: de zorg en ondersteuning die de persoon zelf opneemt Persoon zelf
Cirkel 2 Gebruikelijke zorg: de dagelijkse zorg en ondersteuning die gezinsleden die bij elkaar wonen aan elkaar geven Zijn gezin
Cirkel 3 Zorg en ondersteuning van familie, vrienden en kennissen die niet bij elkaar wonen Vrienden, kennissen, verder familie, buren (mantelzorgers)
Cirkel 4 Professionele zorg en ondersteuning voor alle burgers Diensten van het OCMW, Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), gezinszorg, kinderopvang…
Cirkel 5 Professionele zorg en ondersteuning die het VAPH vergoedt Organisaties en voorzieningen die gespecialiseerd zijn om handicapspecifieke ondersteuning aan te bieden

 

Perspectief2020 is het plan dat minister Jo Vandeurzen heeft opgesteld om de sector voor mensen met een handicap grondig te hervormen. Hij wil ondersteuning voor mensen met een handicap vraaggestuurd maken. Dit wil zeggen dat de zorg en ondersteuning moet aangepast zijn aan wat de persoon in kwestie precies nodig heeft.

Daarnaast gaat de minister tegen 2020 ook voor een inclusieve samenleving en een garantie op ondersteuning voor iedereen die het echt nodig heeft. De invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) is een belangrijke pijler van het Perspectiefplan 2020. Andere pijlers zijn de vermaatschappelijking van de zorg en het feit dat de budgettaire middelen moeten blijven groeien.

Voor jou verandert er niets. Het huidige systeem van de hulpmiddelen blijft bestaan en kunnen via de aanvraagprocedure van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aangevraagd worden. Deze kunnen worden gecombineerd met het basisondersteuningsbudget (BOB), met het persoonsvolgend budget (PVB) of met tegemoetkomingen van de federale overheid.

Besteding

Het persoonsvolgend budget (PVB) kan uitbetaald worden in cash, via een voucher of met de combinatie van beide.

Cashbudget

Het cashbudget is een bedrag dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) rechtstreeks aan de persoon met een handicap betaalt. Dit bedrag kan je besteden aan de ondersteuning die je zelf organiseert, bijvoorbeeld aan persoonlijke assistenten die je aanwerft of diensten die je inkoopt (bij door het VAPH vergunde of bij andere organisaties). In het beheer van je cashbudget kan je je laten bijstaan door daarvoor erkende organisaties, de bijstandsorganisaties. Een voorbeeld van een bijstandsorganisatie is Onafhankelijk Leven vzw.

Voucher

Een voucher kan je enkel gebruiken om ondersteuning te krijgen van diensten die door het VAPH vergund zijn. Zoals een voorziening. Bij dit systeem krijg je een bepaald pakket aan middelen (een voucher) toegewezen in functie van de ondersteuning die je nodig hebt. Je kiest zelf de vergunde VAPH-zorgaanbieder, waar je daarvoor terecht wil. Het VAPH vergoedt die diensten rechtstreeks. Je moet het voucher-deel van het PVB dus niet zelf beheren. De voucher heeft ook als voordeel dat het administratief veel eenvoudiger is, zowel voor jou, als voor de voorziening.

Laat ons weten wat jij graag uitgelegd krijgt op één van onze vormingen!

Klik hier om deze mededeling te verbergen

Zoals je kan zien in de agenda trekken wij de komende maanden het land rond met onze infosessies over het PVB. Tijdens deze sessies zullen we informatie meegeven waar iedereen iets aan heeft. Wil jij specifieke dingen te weten komen? Laat het ons dan zeker weten.