Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Je PEC aanvraag is nog lopende

Als jouw aanvraag naar ondersteuning of verblijf in een voorziening volledig is krijg je binnen de drie maanden een belissing van de provinciale evaluatiecommissie of PEC. Wanneer een aanvraag als volledig beschouwd wordt lees je hier.

Deze periode van drie maanden kan nu overlappen met de implementatie van het nieuwe systeem. In dat geval zal jouw bestaande aanvraag meegenomen worden en zal je dus geen nieuwe aanvraag moeten doen. 

Jouw aanvraag zal worden meegenomen als:

  • het aanvraagformulier (A001) voor 1 april 2016 werd ingediend
  • het inschalingsverslag (A002) voor 30 juni 2016 werd ingediend

Vervolgens zal het VAPH samen met de betrokken diensten jouw aanvraag vertalen naar die nieuwe prioriteitenlijsten van het PVF.