Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Ik sta op verschillende wachtlijsten

De huidige wachtlijsten zijn eigenlijk lijsten van zorgvragen. Je kan als persoon verschillende zorgvragen hebben gesteld en dan ook op verschillende wachtlijsten staan. Ongeveer 6000 mensen zijn in dit geval. In het nieuwe systeem van prioriteitengroepen zal dit niet meer kunnen. De nieuwe lijsten worden samengesteld op persoonsniveau. Elke persoon kan dus maar één keer op één lijst staan

De manier waarop het oude systeem zal overgaan in het nieuwe systeem ziet er als volgt uit. De verschillende zorgvragen worden omgezet naar één zorgvraag. Meer bepaald zullen de combineerbare zorgvragen worden samengeteld. Verder zal de zorgvraag met de hoogste prioriteit behouden blijven en zal de vroegste aanvraagdatum worden overgenomen, ook al is dat niet de aanvraagdatum van de weerhouden zorgvraag.

Volgende lijst geeft weer wat de mogelijke vragen zijn die kunnen worden opgenomen in het nieuwe systeem.

tehuis niet-werkenden nursing dagcentrum + kortverblijf
tehuis niet-werkenden bezigheid dagcentrum + kortverblijf + begeleid wonen
tehuis werkenden begeleid werken
zelfstandig wonen thuisbegeleiding
geïntegreerd wonen thuisbegeleiding + begeleid werken
beschermd wonen/DIO (Dienst Inclusieve Ondersteuning) kortverblijf
dagcentrum kortverblijf + thuisbegeleiding
dagcentrum + zelfstandig wonen kortverblijf + thuisbegeleiding + dagcentrum
dagcentrum + begeleid wonen dagcentrum + thuisbegeleiding
begeleid wonen begeleid wonen + begeleid werken
PAB PAB + dagcentrum
PAB + begeleid werken  

 

In dit hele proces speelt jouw contactpersoon een cruciale rol. Het is namelijk deze dienst die deze omzetting zal doen. Het is dus in overleg met jouw contactpersoon dat je ervoor moet zorgen dat de juiste zorgvraag behouden blijft. Dit moet voor 1 april 2016 gebeuren. 

Voorbeeld Louis

Louis heeft drie zorgvragen:

  1. beschemd wonen met registratiedatum 11 maart 2010
  2. PAB met registratiedatum CRZ 2 april 2012. De PAB aanvraag dateert van 16 februari 2007
  3. dagcentrum met registratieddatum 4 september 2008

Dan gaat de contactpersoon aan de slag. PAB en dagcentrum zijn combineerbaar en meer intensief dan beschermd wonen. Deze twee zullen dus samengeteld worden. Louis heeft recht op een PAB 38 574 euro. De maximale kostprijs van de combinatie met een dagcentrum bedraagt 46 473 euro. Dit verminderd met de 11,94% beheerskosten voor het deel PAB (cash) en de 25.35% beheerskosten voor het deel dagcentrum (voucher) komt uit op 40 767 euro. De dichtstbijzijnde budgetcategorie is categorie 6. Louis heeft geen prioritaire status (status PTB) en komt dus in prioriteitengroep 3 terecht. De plaats binnen deze groep wordt bepaald op basis van zijn PAB aanvraagdatum, 16 februari 2007.