Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Ik sta op de PAB wachtlijst

 

In het kort

  • Een PAB of gelijkaardige PVB toekenning moet je in 2016 NIET verwachten.
  • Het nieuwe systeem zal de PAB wachtlijst waarschijnlijk inkorten, verdwijnen zal ze zeker niet.
  • Jouw PAB aanvraag kan makkelijk worden meegenomen naar het nieuwe systeem.

Jij moet niets doen als:

  • Als Onafhankelijk Leven vzw de contactpersoon van jouw PAB aanvraag is. Voor mensen op de wachtlijst waarvoor wij in 2014 en/of 2015 een PTB hebben ingediend, hebben we dit in 2016 opnieuw gedaan. Voor mensen op de wachtlijst waarvoor PAB geregistreerd stond als een toekomstgerichte zorgvraag hebben we automatisch aangepast naar een actieve zorgvraag;

Jij moet wel iets doen als:

  • Jij een andere contactpersoon hebt dan Onafhankelijk Leven vzw. Het is aan te raden om deze dienst te contacteren en hen te vragen of ze je PAB aanvraag kunnen registreren als een actieve zorgvraag.

 

PAB wachtlijst

Je hebt in het verleden een PAB aanvraag gedaan. Je hebt dus een inschalingsverslag van jouw Multi Disciplinair Team (MDT) ingediend bij de deskundigencommissie en zij hebben jou een budgetcategorie toegekend.
De beslissing van de deskundigencommissie was nog geen toekenning van een PAB.
Sinds enkele jaren had je een contactpersoon nodig die je PAB-aanvraag registreerde op de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ).
Je contactpersoon kon in samenspraak met jou een Prioritair Te Bemiddelen (PTB) dossier indienen indien PAB een actieve zorgvraag was. Dit dossier werd besproken door een Regionale Prioriteiten Commissie (RPC). Zij beslisten op basis van het PTB dossier of je een PAB toegekend kreeg of niet.

De RPC's  hebben in 2015 ongeveer 240 mensen een PAB toegekend, maar veel meer mensen geen PAB toegekend. Deze weigering betekent niet dat je PAB-aanvraag verdween van de wachtlijst. Je blijft met je PAB-aanvraag op de wachtlijst staan.

Wat gebeurt er nu met je PAB-aanvraag door de verandering naar PVB?

PVB wachtlijst: 3 prioriteitengroepen

Ter voorbereiding van de overschakeling van PAB naar PVB kon je contactpersoon begin 2016 opnieuw een PTB dossier indienen.

Dit PTB dossier werd opnieuw bekeken en besproken op de Regionale Prioriteiten Commissie.
Er is één groot verschil: een goedkeuring in 2016 betekende geen onmiddellijke toekenning van een PAB omdat er geen budget wordt voorzien voor toekenningen in 2016.
De goedkeuring in 2016 wil zeggen dat je vraag naar PAB wordt toegevoegd aan Prioriteitengroep 1 binnen de PVB wachtlijst.
Een weigering in 2016 wil zeggen dat je vraag naar PAB wordt toegevoegd aan Prioriteitengroep 3 binnen de PVB wachtlijst.

Wat als er geen PTB werd ingediend begin 2016?
Alle PAB-aanvragen die als actieve zorgvraag geregistreerd staan in de CRZ, worden toegevoegd aan Prioriteitengroep 3 binnen de PVB wachtlijst.

Brief VAPH in najaar 2016 

In september/oktober 2016 zal het VAPH jou via brief op de hoogte brengen in welke prioriteitengroep jij staat.

Vanaf dan kan er een herziening aangevraagd worden, waardoor je in Prioriteitengroep 1 of 2 kan komen.

Deze herziening kan als er een 'significante wijziging' is in je situatie die gevolgen heeft voor de vraag die je stelt aan het VAPH, de objectivering ( budgethoogte) en de dringendheid van je vraag.
Voor een herziening moet je dezelfde procedure volgen als mensen die een PVB willen aanvragen (die nu op nog geen wachtlijst staan).

Heeft de significante wijziging enkel invloed op de dringendheid?
Dan is het voldoende dat enkel het deeltje rond de dringendheid wordt doorgegeven aan het VAPH.
Dit kan via het Multidisciplinair Team (MDT) of je kan dit ook zelf doen.

Toekenningen PVB in 2017

Prioriteitengroep 1 zal eerst aan bod komen bij de toekenningen van 2017. Groepen 2 en 3 zullen een termijn krijgen zodat ze perspectief hebben. Men zal niet in het ongewisse gelaten worden zoals de voorbije 15 jaar het geval was op de PAB wachtlijst. In totaal verwachten wij ongeveer 1200 toekenningen in 2017. Dit zijn natuurlijk niet enkel de oorspronkelijke PAB-aanvragers, het gaat hier ook om de vouchers voor een plek in een voorziening. Het is de minister die zal bepalen hoeveel van het budget naar prioriteitengroep 1, 2 of 3 gaat. Het grootste deel zal naar groep 1 gaan, toch zullen er ook toekenningen zijn in groep 2 bijvoorbeeld.

 

Mag je starten met een PVB?

Dan start je met een voorlopige budgethoogte zoals vastgelegd door de deskundigencommisie op basis van je PAB-inschalingsverslag.
Binnen het jaar na deze toekenning van je PVB moet je een ondersteuningsplan PVB en multidisciplinair verslag (MDV) laten opmaken.

De uitkomst hiervan wordt dan je definitieve PVB.

 

Basisondersteuningsbudget?

Mensen met een aanvraag tot PAB komen mogelijks in aanmerking voor een Basisondersteuningsbudget of BOB.

Vanaf 1 september 2016 zullen de eerste BOB's uitgekeerd worden aan meerderjarigen die op 31 december 2014 én op 1 januari 2016 met een actieve vraag op de Centrale Registratie Zorgvragen (Centrale Registratie van Zorgvragen) geregistreerd zijn en nog geen beroep doen op een PAB of gebruik maken van een VAPH-dienst of voorziening.

Meer informatie over het BOB lees je hier.