Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

We zijn vertrokken, vanaf vandaag gelden de nieuwe aanvraagregels

Geschreven door Cor Van Damme in de categorie Nieuws


, , , , , .


We zijn vertrokken, vanaf vandaag gelden de nieuwe aanvraagregels

 

Vanaf vandaag, 1 april 2016 gaat de nieuwe aanvraagprocedure voor meerderjarigen met een handicap in. Hiermee bedoelen we nieuwe instromers die nog geen aanvraag  hebben gedaan. Voor PAB budgethouders verandert er vandaag nog niets. 

In de nieuwe procedure staat de persoon zelf centraal, zijn wensen en verwachtingen, zijn eigen unieke situatie. Dat is vanaf nu de eerste stap die iemand moet zetten om een Persoonsvolgend Budget (PVB) aan te vragen bij het VAPH. Een en ander krijgt vorm in een ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (OP-PVB). Dat vormt de basis om vervolgens iemands budget op maat en ook de prioriteit te bepalen.

Met deze nieuwe aanvraagprocedure is de aanloop naar het PVB ingezet. Vanaf september 2016 wordt deze geleidelijk ingevoerd voor instromers en zullen mensen met een handicap zelf over hun eigen budget beschikken. Daarmee kunnen ze hun ondersteuning op maat inkopen, op een meer flexibele manier dan tot op heden het geval was.

Hoe een persoonsvolgend budget aanvragen?


Een ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget ( OP PVB, meer info klik hier) kan zelf worden ingevuld, of met hulp van familie of vrienden. Ook professionele organisaties kunnen erbij helpen, zoals een Dienst Ondersteuningsplan (DOP), een dienst maatschappelijk werk (DMW) van het ziekenfonds of een gebruikersorganisatie. Voor wie zijn OP-PVB zelf wil invullen, is er een sjabloon mét handleiding beschikbaar. Klik hier

Een papieren versie kan men verkrijgen bij een van de provinciale kantoren van het VAPH. Het OP-PVB wordt ingediend bij het VAPH. Na goedkeuring, kiest de aanvrager een multidisciplinair team. Dat gaat na of de aanvrager erkend wordt als persoon met een handicap en of deze voldoet aan de voorwaarden om een Persoonsvolgend Budget te ontvangen. Is dit het geval, dan stelt het team een budgetcategorie voor en geeft informatie om de dringendheid van de vraag te beoordelen. Een Regionale Prioriteiten Commissie oordeelt aan de hand van vooraf bepaalde criteria over de prioriteit. Het VAPH neemt de uiteindelijke beslissing.

Beperkte ondersteuning of hulpmiddelen nodig?

Mensen met een (vermoeden van) handicap en met een vraag voor beperkte, handicapspecifieke ondersteuning hoeven geen procedure te volgen: voor hen is er de mogelijkheid om beroep te doen op de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Verder blijven hulpmiddelen belangrijk om activiteiten zelfstandig te kunnen uitvoeren: de huidige aanvraagprocedure voor VAPH-tegemoetkomingen daarvoor blijft behouden.

Dringend ondersteuning nodig?

In bepaalde situaties is er dringend nood aan ondersteuning. Vanaf 1 april 2016 zullen in die specifieke situaties al Persoonsvolgende middelen beschikbaar zijn. Meer bepaald gaat het om situaties waar bv. het netwerk plots wegvalt (noodsituatie) of waar een snel degeneratieve aandoening optreedt (spoedprocedure).

Meer informatie of nuttige adressen of vragen?

Onze advieslijn staat voor jou klaar op 09/395 55 10 of advies@persoonsvolgendbudget.be


Bij vraagverheldering en ondersteuningsplan PVB kunnen volgende organisaties helpen:

  • Diensten Ondersteuningsplan, meer info en adressen vind je hier.
  • Gebruikersorganisaties, een overzicht vind je hier.
  • Dienst Maatschappelijk Werk van uw ziekenfonds. Een overzicht en alle gegevens vind je hier.

De Multidisciplinaire teams vind je hier.