Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Waarom je nu best nog geen nieuwe overeenkomst afsluit met je huidige voorziening

Geschreven door Karen De Wilde in de categorie Nieuws.Waarom je nu best nog geen nieuwe overeenkomst afsluit met je huidige voorziening

 

In het kort:

  • Op dit moment zijn de voorzieningen al hun gebruikers aan het inschalen. Dit werd hen gevraagd door het VAPH.
  • Het PVB budget dat de gebruikers vanaf 1 januari 2017 zullen krijgen is gebaseerd op deze inschaling.
  • Pas in september 2016 zal deze inschalingsoperatie achter de rug zijn. Iedere gebruiker zal dan zijn/haar definitieve PVB budgethoogte vernemen in een brief van het VAPH.
  • Eenmaal je als gebruiker jouw budgethoogte kent is het zinvol een nieuwe overeenkomst met jouw voorziening op te maken. Eerder heeft dit geen zin.

Conclusie : voorlopig is het niet zinvol om voor september 2016 een nieuwe overeenkomst aan te gaan met jouw voorziening

 

2016 is hét jaar van de voorbereiding op het persoonsvolgend budget (PVB). Dit nieuw systeem draait vanaf 1 januari 2017 dan ook op volle toeren. Als PAB-budgethouder of gebruiker van een erkende voorziening door het VAPH merk je hier nu nog niks van, dit zal pas komen vanaf september/oktober dit jaar.

Dit wil daarom niet zeggen dat er achter de schermen nog niets aan het gebeuren is.

Alle voorzieningen van het VAPH zijn nu druk bezig om  iedereen die beroep doet op hun dienstverlening in te schalen. Op basis van deze beschrijving van de ondersteuningsnood zal het VAPH  uiteindelijk komen tot een voorstel van zorggebonden punten voor iedere gebruiker. Deze punten zijn bepalend voor de hoogte van je PVB. Dus ook de dagcentra en diensten begeleid werk waar PAB-budgethouders beroep op doen zijn volop bezig met deze oefening.
Ze hebben hiervoor tijd tot 24/05/2016.

Het VAPH gaat de ingediende gegevens controleren tot midden juli 2016. Denkt het VAPH dat de voorziening een verkeerde inschatting heeft gemaakt. Dan krijgen ze tijd tot 26/8 om de oefening opnieuw te maken.

Vanaf 26 september zal het VAPH jou en jouw voorziening een brief sturen met jouw aantal zorggebonden punten. Pas dan zal je dus ook weten hoe hoog je PVB in 2017 zal zijn.
Pas in september/oktober zal het  daarom mogelijk zijn om te beslissen  of je het PVB in cash, via een voucher of een combinatie van beide wil gebruiken.

Als je ondersteuning in 2016 niet wijzigt heeft het nu dan ook geen zin om een overeenkomst te ondertekenen voor 2017. Dit is pas nuttig van zodra jij de brief van het VAPH hebt ontvangen in september/oktober met de hoogte van je PVB.

Word  je PAB niet verminderd omdat je niet combineert met een dagcentrum of begeleid werken? Dan zal de hoogte van je PVB hetzelfde bedragen als het PAB dat je nu hebt. Ook jij zal hierover in september/oktober 2016 een brief ontvangen.